Inom Äldreprojektet har vi genomfört ett antal nationella och lokala arbetskonferenser på utvalda teman. Serierna och teckningarna är resultatet av grupparbeten på en nationell konferens under 2018 och handlar om upplevda situationer, farhågor och känslor relaterade till hiv och åldrande.