Fakta om hiv

Tre snabba fakta om hiv och aids

Hiv är en förkortning av humant immunbristvirus. Humant – betyder att det är för människor. Immunbrist – det påverkar immunförsvaret negativt. Virus – det är ett virus och inte en bakterie, vilket innebär att antibiotika inte biter på det, men det finns i dag effektiv medicinsk behandling för att motverka detta. Det existerar inget botemedel för hiv, men tack vare medicinerna kan man leva med hiv som en kronisk sjukdom.

Vad är skillnaden mellan hiv och aids? Om inte hiv upptäcks och behandlas kan det orsaka aids. Viruset har då gjort att de T-celler som ska skydda kroppen mot infektioner och cancer inte längre kan göra sitt jobb. Aids är ett samlingsnamn på de sjukdomar som kan uppstå. Med fungerande behandling leder inte hiv till aids.

Det finns behandling! Dagens effektiva kombinationsbehandling hindrar hivviruset från att utvecklas i kroppen. Behandlingen håller nere virusnivåerna så att de oftast är omätbara. Har man omätbara virusnivåer är risken för att överföra hiv till någon annan obefintlig. Därför är det viktigt att hiv upptäcks tidigt, så att medicinsk behandling kan påbörjas. Då minskar både virusets påverkan på kroppen och risken för att överföra viruset till någon annan. Men hiv går inte att bota. Att leva med hiv är att leva med en kronisk infektion och livslång medicinering.

Hur överförs hiv?

Hiv överförs bara om man inte har en välfungerande medicinsk behandling. Med rätt hivbehandling kan hiv inte överföras. Vid obehandlad hiv kan viruset överföras på tre sätt:

Oskyddat sex. Med välfungerande behandling är risken att hiv förs vidare till andra obefintlig vid sex med kondom. Även vid oskyddat sex är risken mycket liten. All tillgänglig forskning visar att det är så. Ingen har fått hiv från en person med välfungerande behandling i Sverige.

Blod. Vad gäller blod måste det komma in i blodomloppet på en annan person för att hiv ska kunna överföras. Att en person blöder är alltså i sig ingen fara. Vid injektion av droger är det däremot viktigt att inte dela sprutor och andra verktyg.

Mor till barn. Under graviditet och förlossning kan hiv överföras från modern till barnet om ingen av dem får medicinering. Personer som lever med hiv får medicinsk behandling under graviditeten och förlossningen, vilket gör att viruset inte överförs till barnet. Amning är för säkerhets skull inte tillåtet. Det är allt, något annat sätt finns inte. Viruset dör i kontakt med luft.

Allt du behöver veta om hiv

  • Hiv överförs bara om man inte har en välfungerande medicinsk behandling. Med rätt hivbehandling kan hiv inte överföras.
  • Vid obehandlad hiv kan viruset bara överföras på tre sätt: genom oskyddat sex, genom att det kommer in i blodomloppet eller från mor till barn vid graviditet eller förlossning.
  • Hiv och aids är inte samma sak. Hiv är ett virus som kan överföras mellan människor. Aids är ett sjukdomstillstånd som inte kan överföras, men som inträffar när immunförsvaret är så förstört av hiv att man drabbas av andra sjukdomar.
  • Har man fått hiv kommer man att bära på viruset hela livet. Det finns inget botemedel och inte heller något vaccin. Däremot finns mediciner som kan bromsa virusets framfart i kroppen och därmed förhindra att man utvecklar aids. De förhindrar också att man för viruset vidare.

Egentligen är detta allt man behöver veta om hiv för att öka hivmedvetenheten.

Fler fakta om hiv

Vad är hiv?

Hiv är ett virus. Namnet är en förkortning och betyder humant immunbristvirus
(human immunodeficiency virus).

Hiv kan inte föröka sig på egen hand, utan måste ta sig in i andra levande celler och utnyttja deras ”cellmaskineri” för att kunna göra nya kopior av sig själv. Hiv kommer in i kroppen genom att binda sig till CD4-receptorer. Hiv angriper och förstör de vita blodkropparna, som kallas T-hjälparceller och som ska hjälpa kroppen att försvara sig mot sjukdomar. Dessa celler har en viktig roll i vårt immunförsvar. Hivviruset förstör alltså immunförsvaret.

Viruset förökar sig snabbt i kroppen samtidigt som immunförsvaret försvagas. Det brukar ta lång tid från smittotillfället tills personen blir allvarligt sjuk. Förloppet är olika hos olika individer, men det tar i genomsnitt omkring tio år. De allra flesta får aldrig några symptom på hiv vid smittotillfället.

Många märker det inte alls. Andra kan efter en till två veckor få symptom som påminner om influensa eller andra virusinfektioner – feber, ont i halsen, svullna körtlar eller hudutslag. Detta kallas primärinfektion.

Enda säkra sättet att veta om man har hiv är genom ett hivtest. Testet görs i form av blodprov och ska enligt lag kunna tas anonymt och kostnadsfritt på alla vårdcentraler och läkarmottagningar. Hälso- och sjukvården har skyldighet att hivtesta den som misstänker hiv utan att lämna en närmare förklaring. Socialstyrelsens riktlinjer betonar att vårdgivaren ska ha en generös inställning till rådgivning och testning även om det inte finns någon specifik misstanke.

Det finns behandling

I dag finns det effektiv behandling att få vid hiv. Behandlingen består av antiretrovirala mediciner, som kallas för hivmediciner. Det finns inget botemedel för hiv. Antibiotika har ingen effekt på virus. Behandlingen är livslång som vid kroniska sjukdomar.

De första hivbehandlingarna kom 1996; man överlevde hiv, men medicinerna hade ofta mycket biverkningar. Med dagens effektiva hivbehandling kan personer som lever med hiv ha samma uppskattade medellivslängd som befolkningen i stort. Behandlingen minskar virusnivåerna så att hiv inte kan skada immunförsvaret. Med en välinställd behandling är risken för överföring extremt låg, nästan obefintlig, jämfört med om hivinfektionen är obehandlad. Särskilt stor är risken för överföring det första halvåret efter att man blivit infekterad.

I dag har majoriteten av alla som lever med hiv i Sverige så pass låga virusnivåer att de kallas omätbara. Har en person omätbar virusnivå kan hiv inte längre överföras vare sig vid sex eller vid graviditet.

Även om man har behandling finns virus kvar i kroppen. Hiv hör till en grupp virus, som kan ”sova” i kroppens celler under kort eller lång tid för att plötsligt vakna till liv och börja angripa kroppens immunförsvar. Det är hivvirusets förmåga att ”gömma sig” och att göra om sig till nya varianter, som gör det så svårt att bota hiv och att göra ett vaccin som fungerar.

Hiv utan behandling

Utan behandling fortsätter immunförsvaret att försämras och antalet ”hjälparceller” sjunker till väldigt låga nivåer. Då kan immunförsvaret inte längre göra sitt jobb. Obehandlad är hiv smittsam och kan överföras till andra. När immunförsvaret är skadat kan man få olika sjukdomar som kroppen annars kan skydda sig mot. Det handlar till exempel om en svår i lung inflammation som heter pneumocystis, en typ av hudcancer som heter Kaposis sarkom och upprepade svampinfektioner i luftvägarna och matstrupen.

Aids innebär att man har fått en eller flera av dessa svåra sjukdomar på grund av att det skadade immunförsvaret inte kan mota bort dem.

Vad är aids?

Aids eller ”förvärvat immunbristsyndrom” är ett sjukdomstillstånd som orsakas av hiv (acquired immunodeficiency syndrome). Ett syndrom är ett sjukdomstillstånd med många olika symptom som alla har samma orsak.

Aids är också ett samlingsnamn för alla de olika sjukdomar man kan få när hiv har skadat immunförsvaret och gjort att de ”hjälparceller” som ska skydda kroppen mot infektioner och cancer inte längre kan göra sitt jobb. Man kan få symptom från hud och slemhinnor, feber, avmagring, trötthet, svampinfektioner, diarréer och lunginflammation. Har man herpesvirus ”vilande” i kroppen kan det vakna till liv och ge munsår, herpes i underlivet eller bältros.

Har en person fått aids finns det numera behandling. Behandlingen består av hivmediciner, som hindrar viruset från att skada immunförsvaret. Hivmedicinerna minskar antalet virus i blodet och immunförsvaret får då chans att återhämta sig så att det kan skydda kroppen mot infektioner och andra sjukdomar.