Om Hiv-Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige är politiskt och religiöst obunden och arbetar sedan 1990 med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Verksamheten fokuserar på påverkans- och opinionsarbete, information och rådgivning.

Hiv-Sverige finns för alla som lever med hiv och deras anhöriga i Sverige, oavsett vem man är och var man bor. Alla ska ha lika möjligheter till sina rättigheter och till ett bra liv med hiv. Genom att synliggöra hiv bryter vi tystnaden och fördomarna.

Läs mer om Hiv-Sverige