Stort tack...

… till våra lokala projektledare och alla fantastiska deltagare och närstående, som generöst medverkat med sina erfarenheter och sina livsberättelser. Tack för ert engagemang och för att ni lagt ner så mycket tid i projektet.

Tack till alla i vår engagerade expertgrupp som bidragit med kunskap inom olika områden som berikat boken.

Tack till våra samarbetspartners inom organisationer, myndigheter och akademin. Särskilt tack till Borlänge kommun som pilotkommun för Äldreprojektet.

Tack till Emma som gjort en stor insats med sin masteruppsats om hivmedvetenhet i äldreomsorgen.

Vi vill också skänka en tanke till dem som inte längre är med oss, men som på olika vis bidragit till att stärka projektet.

Tack för att vi fått förmånen att arbeta med alla som varit involverade i Äldreprojektet.
Under projektets tre år har vi mött otroligt många engagerade och kunniga personer som generöst delat med sig av sina erfarenheter.
De många möten vi haft inom projektet har varit berikande och betytt mycket för oss och för utvecklingen av projektet.
Tillsammans kan vi nå hur långt som helst och utan er hade Äldreprojektet aldrig uppnått det resultat vi ser idag.
Tack för förtroendet!

Projektledare

Anna Malm Christensen

Folkhälsovetare med fokus på sexuell hälsa. Har kandidatexamen i ledarskap och organisation och har arbetat med hivprevention sedan 2003, med information, utbildning och projektledning i ett flertal projekt riktade till yrkesverksamma.

Metodutvecklare

Anna Andersson

Civilekonom med marknadsföringsinriktning samt ekonomie magister inriktad på strategi, ledarskap och organisation. Har arbetat med hivprevention sedan 2012, bland annat som projektledare.