Vad har Äldreprojektet betytt för mig personligen?

– Jag har blivit förevigad i en bok, med min livsberättelse i fokus

– Holistisk approach om livet och hivet

– Det har gett mig mer styrka, insikter och mod

– Gemenskap, glädje, hopp och tro

– Gjort att jag har vuxit som individ

– Att inse att jag vågar och tycker om mig själv för den jag är idag

– Social samvaro

– Ökad självkänsla

– Kamratskap, många nya vänner

– Ständigt uppdaterad om senaste rönen angående hiv

– Vi är lika

– Se och uppleva nya platser

– Erfarenhetsutbyte och tips

– Ökad grad av öppenhet

– Första gången jag har arbetat i ett projekt. Insett den fantastiska, potentialen och styrkan som gett mig större insikt och kunskap om att åldras med hiv. Genom att dela min berättelse till andra inom vård och omsorg är jag övertygad om att ringar på vattnet sprids, kunskapen i samhället ökar, bemötande i vården förbättras och att en minskning av stigma är möjlig. Vidare har jag känt av ett bättre självförtroende och större självsäkerhet som gör det möjligt att sprida vidare mina kunskaper och erfarenhet som troligtvis hade varit begränsade innan projektet startade. Finns mycket att berätta men skulle av utrymmesskäl behöva flera sidor att redovisa. Vill till sist, men absolut inte minst, nämna den fina kamratandan och fantastiska vänskapen det inneburit att arbeta med människor i samma situation. Dock synd att inget LAG Norr har funnits representerade (norr om Mitt vill säga). Tack för ordet!

– Har fått utveckla mig själv som projektledare och att leda grupper

– Har fått ny kunskap inom hivområdet

– Har vågat ta steget att vara med i TV och radio

– Har träffat nya fina människor och fått vänner

– Skapat ett helt nytt nätverk i Norrland

– Den kamp som hivpersoner för är långt ifrån över, vilket sporrar mig. Jag känner mig redan säker i min roll med hiv, men projektet har gjort mig ändå säkrare på mitt hiv och mina värderingar.

– Det har gått upp ett ljus för hur projekt fungerar och gjort mig ännu starkare i min uppfattning om det politiska spelet bakom detta, organisationers betydelse.

– Min påverkan och krav gör skillnad för mig och andra. Hur svårt något enkelt kan vara och med rätt politik skulle kunna gå att göra tvärtom.

– Så mycket!!

– Jag blev officiell med min status tack vare detta projekt

– Jag önskar så att jag får jobba resten av mitt liv med att stötta och hjälpa personer eller anhöriga som berörs av hiv.

– Att få träffa alla dessa fina människor är en ynnest

– Jag är mycket lyckligare idag!

– Jag är jätteglad att ha blivit inbjuden att delta i projektet. Det har hjälpt mig mycket.

– Har fått stor lärdom om hiv.

– Gett mig i min styrka

– Träffat vänner som är i samma situation som jag

– Ökad kunskap

– Sett behov av ökad kunskap hos personal

– Lycka över att se deltagarnas resa

– Växt med uppgiften som lokalprojektledare

– Fått vänner från olika delar av Sverige

– Platonisk kärlek

– Känner stolthet att jag varit med i boken

– Anna och Anna har betytt jättemycket både för mig och projektet

– Att man vågar mera att prata om min sjukdom

– Att få nya vänner

– Att man har fått veta så mycket och ta del av andras historia

– Jag har blivit stärkt i min självkänsla och mer bekväm med min hiv-status

– Det har även varit en upplevelse att lära känna de övriga deltagarna, och fått en känsla av tillhörighet

– Har erhållit kunskap

– Har erhållit vänskap

– Har erhållit kunskap om vårdens okunskap

– Ett hopp att öka kunskaper inom vård &omsorg

– Blivit öppnare och fått mer kunskap

– Trevliga nya bekantskaper

– Medverkat i en bra bok

– Fått utbyta erfarenheter med andra hiv+personer

– Ökad kunskap och förståelse för hiv och att leva med detta

– Ökad självförtroende och lättare att ”bära med sig” hiv

– Har varit som terapi med målet att ”komma ut” och kunna öppet prata om min hiv. Dvs den egna stigmatiseringen har lättat och därav mår jag både fysiskt och psykiskt mycket bättre

– Har blivit öppnare med min hiv då jag möter annan sjukvårdspersonal än den på infektionskliniken

– Jag tvekade inte att svara ja när jag blev tillfrågad. Jag trodde länge att, som det står i projektbeskrivningen, att det var jag och min närstående som skulle vara med. Att bli äldre, för mig, betyder att jag kommer att behöva förlita mig på närstående. Men mina viktiga närstående var ju inte (sakägare/målgruppen) och det kändes konstigt. Jag kom därför in snett i arbetet. Jag sökte inte fler i samma situation som jag själv. Jag ville inte jämföra. Jag ville bidra – inte dela. Att komma med i det nationella arbetet blev därför omskakande. Jag fick omvärdera min trygghet, min bubbla som jag vant mig med. Jag har gått från tyst till lagom öppen, till tyst igen. Så kommer det här projektet och tvingar mig att inse att det inte är en bra strategi inför att åldras. Projektet har betytt för mig personligen att jag måste släppa ett ansvar som jag med beslutsamhet tagit på mig från den dagen jag fick min diagnos. Jag har aldrig sett vård som ansvarig för mig men blir jag gammal och oförmögen måste jag ge efter och släppa taget om min strävan av att vara personlig ansvarig.

– Massor! Insett att jag hade en del fördomar om hiv. Träffat en massa nya människor som jag aldrig skulle träffat annars och fått många nya vänner. Tror att det är en mening med allt som händer och att meningen med att jag fick hiv kanske är att jag ska hjälpa till att avdramatisera sjukdomen: ”Lev livet – trots hivet”.

Även gett mig möjlighet att påverka sjukvården och brister inom detta. Så tacksam. Vill definitivt delta i nya projekt om det blir några.