Vem behöver veta?

Är hivstatusen relevant för ett gott omhändertagande? Behöver hiv ens stå i journalen?

Hur ökar vi testningen?

Vet ni vart man kan vända sig för hivtest? Har ni rutiner för att ombesörja hivtest? Vet ni vilka indikatorsjukdomar som rör hiv?

Hjälp till självhjälp?

Vad kan vi göra för att få fler friska år? Vad kan individen göra? Vad kan vård och omsorg göra? Hur kan vi stötta personer som åldras med hiv så att de får ett friskare liv med hiv?

Att vara ensam och att vara själv?

Många upplever att det är skillnad på att vara ensam och att vara själv. Självvald ensamhet är positiv medan ofrivillig ensamhet är jobbig. Speciellt handlar det om boendesituationen, med en oro för ensamhet och isolering som följd av allt mer vård i hemmet.