Hivmedvetenhet i vården

Dagens hivbehandling är effektiv och bidrar till kraftigt minskad sjuklighet och dödlighet. Behandlingen har dessutom stor effekt på smittsamheten. Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) har under 2019 uppdaterat kunskapsläget och rekommendationer gällande smittsamhet. Det innebär att personer som lever med hiv, och som uppfyller kriterierna för välinställd behandling, inte riskerar att överföra hiv till någon annan vid vaginala och anala samlag. Det innebär också att vid de flesta kontakter inom hälso- och sjukvården samt inom tandvården saknas grund för beaktansvärd risk och personalen behöver inte informeras om patienten har en välinställd behandling.

Det finns inget känt fall av överföring av hiv till personal inom hälso- och sjukvården i Sverige. Trots många sticktillbud finns det inget dokumenterat fall inom vården, omsorgen, skolan eller socialtjänsten i Sverige.

Tyvärr har kunskapsläget om hiv inte följt med i den medicinska utvecklingen. Uppdaterad information om hiv, smittsamhet och behandlingens effekter har inte fått brett genomslag i Sverige. Trots alla medicinska framsteg och all tillgänglig kunskap och information finns det fortfarande stigma kring sjukdomen. Gamla kunskaper, fördomar och föreställningar om hiv lever fortfarande kvar, vilket komplicerar möjligheten till ett gott åldrande för dem som lever med hiv. Det finns ett åldersstigma i samhället där bristande kunskaper kring hiv kan bli en extra belastning, samtidigt som alla har rätt till en jämlik vård.

Ambitionen är inte att alla ska bli specialister på hiv utan snarare att det behövs en ökad hivmedvetenhet och samordning. Främjad samverkan mellan olika professioner kan leda till en helhetssyn, vilket efterfrågas av äldre personer som lever med hiv.

Kunskap är en färskvara och med uppdaterade kunskaper kan fördomar och felaktiga föreställningar minska och bidra till en normalisering av hiv, utan att förringa allvaret i diagnosen.