Att arbeta med boken

Äldreprojektet är nu avslutat, men boken Leva livet – Att åldras med hiv är ett bestående resultat av projektet och en del i ett större arbete. Boken är en produkt av ett målgruppsnära arbete med äldre som lever med hiv i Sverige. Om vi med den här boken kan slå hål på fördomar och bidra till en normalisering av hiv, utan att förringa allvaret i diagnosen, har vi kommit ett steg på vägen.

Forskningen går framåt och den medicinska utvecklingen likaså. Om tio år är situationen förhoppningsvis en annan. Vårt projekt utgår från dagens situation och kunskapsläge. Personer som lever med hiv har förutsättningar att leva ett långt, friskt liv om vi alla hjälps åt redan i dag. Ju fler som lyfter äldrefrågor, desto större möjlighet har vi att förändra synen på åldrande redan nu.

Vi hoppas att boken kan bidra till reflektion och till många utvecklande diskussioner både i vardagen och i arbetet.